The Carlor website will be taken down soon. Please visit Phillips & Temro for the most current product and support information.

Go to Phillips & Temro
 • English
 • Español
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands

Carlor - la référence en matière de réchauffeur électrique pour moteurs et pour abreuvoirs !

Carlor: de referentie in voorverwarmingssystemen voor watergekoelde motoren !

engine heater engine preheater réchauffeur moteur engine heater engine preheater réchauffeur moteur

Voordelen

Carlor heeft onlangs twee onderzoeken besteld bij de Universiteit van Luik om de impact te bestuderen van een voorverwarmingssysteem van Carlor op de uitstoot van giftige stoffen en op het algemene verbruik van een motor. De resultaten zijn indrukwekkend en laten toe de aankoop van een voorverwarmer van Carlor af te schrijven over één jaar.

Onderzoek nr. 1: Verlaging van de uitstoot van giftige stoffen

Het onderzoek werd uitgevoerd aan de hand van een dieselmotor met directe injectie van 1896 cm³ en 66 kW bij 4.000 tr/min.

Er werd rekening gehouden met drie trajecten: 3,2 km, 15 km en 34 km bij een omgevingstemperatuur van +25 °C.

Gewogen totale vervuiling en verbruik zonder voorverwarmer bij een buitentemperatuur van 25 °C.

 

CO-uitstoot (g/km) KW-uitstoot (g/km) Verbruik (liter/100 km)
Op 3.2 km 0.131 0.794 5.87
Op 15 km 0.042 0.184 5.21
Op 34 km 0.024 0.084 4.97

Gewogen totale vervuiling en verbruik met voorverwarmer van Carlor bij een motortemperatuur van 50 °C.

CO-uitstoot (g/km) KW-uitstoot (g/km) Verbruik (liter/100 km)
Op 3.2 km 0.072 0.666 5.50
Op 15 km 0.027 0.155 5.08
Op 34 km 0.018 0.071 4.93

Winst dankzij de voorverwarming van de motor tot 50 °C met de voorverwarmer van Carlor

KW-uitstoot (%) Émissions de CO (%) Verbruik(%)
Op 3.2 km 45.04 16.12 6.3
Op 15 km 35.71 15.76 2.5
Op 34 km 25 15.48 0.8

Voor de KW en CO: De uitstoot van verontreinigende stoffen is het grootst tijdens de eerste seconden van het traject. Dit deel van de emissie is des te groter wanneer de motor start op lage temperatuur. De verontreinigende uitstoot tijdens het traject staat niet in verhouding tot de duur ervan, aangezien het deel van de eerste seconden overheerst.

De afname van de vervuiling tijdens de eerste kilometers is indrukwekkend: 45,04 % van de KW’s en 16,12 % van de CO!

We mogen niet vergeten dat het onderzoek werd uitgevoerd bij een omgevingstemperatuur van +25°C, terwijl de gemiddelde temperatuur in België +10 °C bedraagt … In de meeste gevallen zal de afname van de vervuiling dankzij de voorverwarmer van Carlor ongetwijfeld veel groter zijn dan weergegeven in bovenstaande cijfers.

Onderzoek nr. 2: Verlaging van het verbruik

De resultaten van de onderzoeken die volgen, werden uitgevoerd met een vrachtwagendieselmotor met directe injectie, met de volgende kenmerken:

 • Cilinderinhoud: 8455,7 cm³
 • Watervolume: 25,55 liter.
 • Olievolume: 20,820 liter.
 • Gemiddeld vermogen: 103 Pk.
 • Gemiddeld verbruik: 17 liter/uur (bij onbelast toerental)

1. Brandstofbesparing bij de start

De brandstofbesparing kan als volgt worden becijferd op basis van de resultaten van deze motor:

Voorverwarmer van Carlor die de temperatuur van de motor tot 30 °C boven de omgevingstemperatuur opwarmt.
Brandstofbesparing bij de start bij –20°C 1.97 liter 11.58%
Brandstofbesparing bij de start bij –15°C 1.78 liter 10.47%
Brandstofbesparing bij de start bij –10°C 1.63 liter 9.59%
Brandstofbesparing bij de start bij –5°C 1.49 liter 8.76%
Brandstofbesparing bij de start bij 0°C 1.37 liter 8.05%
Brandstofbesparing bij de start bij +5°C 1.27 liter 7.47%
Brandstofbesparing bij de start bij +10°C 1.19 liter 7.00%
Brandstofbesparing bij de start bij +15°C 1.11 liter 6.52%

2. Vermindering van het verbruik door de verhoging van de temperatuur van de diesel met de voorverwarmer van Carlor

De verhoging van het rendement dat hierna wordt weergegeven, werd berekend door extrapolatie tussen de temperatuur van -10°C en + 60°C via de regressielijn. Deze weerspiegelt de realiteit het best.

Brandstofbesparing afhankelijk van de verhoging van de temperatuur van de diesel.

Het verbruik daalt naarmate de temperatuur van de brandstof stijgt. Met een gemiddelde jaarlijkse temperatuur in België van 10 °C, en door de temperatuur van de diesel te verhogen met 40 °C, bedraagt de daling van het verbruik dus 1,24 % vergeleken met het gemiddelde verbruik van de motor.

Deze proeven laten ons toe een grootteorde toe te kennen aan de besparingen. Nemen we bijvoorbeeld een vrachtwagen die 8 uur per dag rijdt, 200 dagen per jaar, bij een gemiddelde buitentemperatuur van + 10 °C, die zal de volgende besparingen realiseren:

1. Bij de start:

Door de motor tot 30 °C boven de omgevingstemperatuur te verwarmen:

17 liter X 7 % X 200 dagen = 238 liter diesel per jaar.

2. Tijdens de werking:

Door de temperatuur van de diesel met 40 °C te verhogen:

17 l X 1.24 % X 200 dagen X 8 u. / 100 = 337 liter diesel per jaar.

D.w.z. een totale besparing van 575 liter diesel per jaar.

D.w.z. een totale besparing van 2875 liter over vijf jaar!

 

Demander un devis

Contact met ons op via telefoon
+32(0)4 384 01 97