The Carlor website will be taken down soon. Please visit Phillips & Temro for the most current product and support information.

Go to Phillips & Temro
  • English
  • Español
  • Deutsch
  • Français
  • Italiano
  • Nederlands

Carlor - la référence en matière de réchauffeur électrique pour moteurs et pour abreuvoirs !

Carlor: de referentie in voorverwarmingssystemen voor watergekoelde motoren !

engine heater engine preheater réchauffeur moteur engine heater engine preheater réchauffeur moteur

Conformiteit

EG-verklaring van conformiteit

en met de reglementeringen die werden opgesteld voor de omzetting ervan naar nationaal recht
Carlor Engineering verklaart bij deze dat de producten van het gamma
ThermoCar, Topstart, Aqualine

beantwoorden aan de bepalingen van de volgende richtlijnen van de Europese Unie

  • richtlijn “laagspanning” 73/23/CEE, gewijzigd door 93/68/CEE,
  • richtlijn “CEM” 89/336/CEE, gewijzigd door 91/263/CEE, 93/68/CEE,

beantwoorden aan de aanbevelingen van de volgende normen

EN 61 000-6-2, EN 61 000-6-3, EN 60 335-1, EN 60 335-2-51

De verklaring van conformiteit downloaden

 

UL-verklaring van conformiteit (Underwriter laboratories)

De verklaring van conformiteit downloaden

 

ISO 9001 CERTIFICATIE

Het conformiteitcertificaat downloaden

Demander un devis

Contact met ons op via telefoon
+32(0)4 384 01 97